Aanbestedingen die veel verder gaan

Humble Tech heeft een eigen kijk op de beste aanbestedingsstrategie. En die is altijd in het voordeel van onze opdrachtgever.

We bespreken eerst met u wat u wilt bereiken. En in welke vorm u een gebouw wilt realiseren. Kiest u voor traditionele of geïntegreerde contracten? Welke wensen hebt u ten aanzien van het gebouw en het uitvoeringstraject? Bij wie wilt u de verantwoordelijkheid leggen, tijdens de bouw en eventueel tijdens het onderhoud daarna? Door het stellen van de juiste vragen ontdekken we samen wat voor u de beste keuze is.

Aanbestedingen die veel verder gaan:

  • Toekomstbestendigheid, gebruikskwaliteit en de gezondheid van een gebouw. Door te kiezen voor flexibiliteit van de installaties is uw gebouw in de toekomst geschikt voor verschillende doeleinden.
  • We creëren een gevoel van veiligheid. Essentiële aspecten als legionellapreventie, toegangscontrole en brandveiligheid nemen wij mee in het ontwerp.
  •  We bieden uitvoeringsbegeleiding tijdens de aanbesteding. Tijdens de uitvoering bewaken wij de kwaliteit, de planning en het budget. We geven sturing, en informeren u frequent en helder over de voortgang.