BIM maakt het ontwerp visueel

BIM, Building Information Modelling, maakt het ontwerpproces visueel. Het is een digitaal 3D-model van de fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Alle betrokken partijen zien hetzelfde en kunnen er tegelijk aan werken. Dus kunt u eenvoudiger invloed uitoefenen op het ontwerpproces. Ook wordt in de ontwerpfase meteen inzichtelijk of een oplossing al dan niet past.

Tijdens de realisatie blijft Humble Tech gegevens toevoegen die bijdragen aan doelmatig onderhoud. Denk aan installatiedatum, levensduur, onderhoudscyclus, fabricaat en artikelnummer. Dat vinden wij belangrijk, want ook na de bouw levert BIM een schat aan informatie.

BIM is een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten gedurende de hele levenscyclus van het gebouw. U kunt makkelijker kenmerken van delen van het gebouw opvragen en onderhoudsbestekken nauwkeuriger opstellen, waardoor er een betere prijsstelling mogelijk is!

Werken met BIM vereist duidelijke afspraken. Wij adviseren een BIM-manager aan te wijzen en een BIM-protocol op te stellen. Zo stroomlijnt u de onderlinge samenwerking.

En met welk doel? Uitkomen op het gewenste resultaat!