Advisering en onderhoudsbestek

Humble Tech stelt een onderhoudsbestek op dat aansluit bij het door u gewenste contracttype. Een goed doordacht onderhoudsbestek bevat alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en regelt alle verantwoordelijkheden van de onderhoudsaannemer.

Contracttypes verschillen van elkaar in de mate van zelfstandigheid en invloed die u en de onderhoudspartij krijgen. Een onderhoudscontract bestaat niet altijd uit alleen één contracttype. Opdrachtgevers kiezen vaak voor een combinatie.

  •   Inspanningscontract
  •   Resultaatcontract
  •   Prestatiecontract
  •   Conditie-gestuurd contract
  •   Risico-gestuurd contract
  •   Inspecties