Inspecties

Conditiemeting

Conditiemetingen geven inzicht in de staat van uw vastgoed. Die metingen zijn er in verschillende soorten, altijd afgestemd op het doel dat u voor ogen hebt. Samen met u bepaalt Humble Tech welk type conditiemeting het beste aansluit bij uw situatie.

Quickscan

De quickscan is geschikt wanneer u wilt weten of de onderhoudspartij zijn werk goed uitvoert. Of als u een gebouw wilt aankopen en benieuwd bent of u uw bedrijfsproces in het pand kunt huisvesten. Soms is een meer gedetailleerde conditiemeting nodig. Bijvoorbeeld wanneer u alle gebreken inzichtelijk wilt hebben zodat de onderhoudspartij die kan verhelpen.

Conditiemeting volgens de NEN2767 methodiek

Wij voeren elke conditiemeting uit conform de NEN2767. Deze methodiek zorgt ervoor dat de technische staat van alle bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuren uniform wordt geïnspecteerd en in kaart wordt gebracht. Met de conditiescores maakt u heldere vergelijkingen tussen de onderhoudstoestanden van verschillende objecten. Zo krijgt u inzicht in onderhoudskosten en mogelijke risico’s, en kunt u meerjarige onderhoudsplanningen opstellen.

RgdBOEI® inspecties

Een aantal grotere vastgoedbeheerders hanteert een integrale aanpak in de vorm van RgdBOEI® inspecties. Boei staat voor brand, onderhoud, energie en inzicht in wet- en regelgeving. Deze door het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde inspectiemethodiek combineert verschillende inspecties in één periodieke inspectie. Dat beperkt de overlast voor u en uw medewerkers.

Een gecertificeerde inspecteur/adviseur beoordeelt op de genoemde aspecten en neemt de nodige maatregelen in een meerjarenplanning op. De BOEI-inspectie resulteert in een meerjarenuitvoeringsplanning, inclusief de te nemen maatregelen, de ambitie van de klant, kostenefficiëntie en logistieke randvoorwaarden.

NEN3140 inspectie

Humble Tech biedt ondersteuning bij het implementatietraject van NEN3140. Deze inspectie is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste 1.000 V wisselspanning en 1.500 V gelijkspanning. De norm omschrijft aan welke eisen de elektrotechnische installaties moeten voldoen. Hoewel de NEN3140 niet verplicht is, kiezen veel werkgevers/gebouweigenaren er toch voor. Simpelweg omdat ze er dan zeker van zijn dat ze aan hun verplichtingen voldoen.

Energielabel EPA-U

Wij verzorgen het energielabel voor bedrijfspanden en utiliteitsbouw. Het EPA-U energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw werkelijk is en zegt alles over de energetische kwaliteiten van het bedrijfspand: de Energie-Index. Het label mag alleen worden afgegeven door een gecertificeerd energieadviseur. Hij berekent de Energie-Index aan de hand van de wettelijke EPA-U methodiek. De berekeningen worden uitgevoerd in een volgens BRL 9500 gecertificeerd systeem.