Proptech

Veel innovaties hebben de potentie om onze manier van leven, werken en bouwen in de toekomst radicaal te veranderen. Met smart building-oplossingen maakt Humble Tech gebruik van IoT, Internet of Things.

Deze technologie verbindt alledaagse fysieke objecten met het internet en met andere geïdentificeerde apparaten. We maken het mogelijk om bestaande gebouwen geleidelijk te veranderen in een smart building. Een smart building is de basis voor het toepassen van Proptech, een geïntegreerde benadering van ontwerp tot uitvoering. Stapsgewijs wordt uw gebouw beter beheersbaar en wordt de prestatie van uw gebouw meetbaar. Dat komt ten goede aan het gebruikerscomfort, en ook aan een gedegen inzicht in de energiekosten en het realtime onder controle houden van de onderhoudskosten.